U kan voor onderstaande opleidingen terecht via blended learning:


EHBO Hulpverlener Basisopleiding

Wettelijk gezien en afhankelijk van de risicoanalyse moet ieder bedrijf of instelling, die personeel in dienst hebben, steeds minimum 1 EHBO hulpverlener ter beschikking hebben tijdens de werkuren.

De basisopleiding heeft de volgende inhoud:

 1. basisprincipes EHBO
 2. de 4 stappen in de EHBO
 3. de vitale levensfuncties
 4. ...

De praktijkopleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. reanimatietechnieken
 2. wondzorg
 3. verbandleer
 4. ...

Na het slagen in de theoretische proef en een positief evaluatieverslag tijdens de praktijk behaalt te hebben ontvangt de deelnemer een erkend attest.

Let op: om dit attest geldig te houden is het verplicht een jaarlijkse bijscholing te volgen van 4u. Het spreekt voor zich dat wij deze bijscholingen ook aanbieden.


Het gebruik van kleine blusmiddelen

In elk bedrijf zijn werknemers verplicht om praktisch te kunnen omgaan met de voorziene blusmiddelen. De werknemers moeten ook op de hoogte gebracht worden van de procedure “Brand en Evacuatie” welke opgenomen zijn in het Interne Nood- en Interventieplan. De werkgever moet hiertoe de nodige opleidingen organiseren.

Lesprogramma:

Theorie:

 1. oorzaken van brand en preventie
 2. wetgeving
 3. het ontstaan van brand
 4. de brandklassen
 5. soorten blusmiddelen & hun gebruik
 6. evacuatie + noodcommunicatie

Praktijk:

 1. blussen van een frituurpan d.m.v. een branddeken
 2. blussen van een open vlam met co² blustoestel
 3. blussen van een brandend persoon d.m.v. een branddeken

De praktijkoefeningen worden uitgevoerd via de mobiele blusunit van CDV SAFETY BVBA. Meer informatie hierover vind u HIER.


Deze opleidingen worden verwacht:

 • VCA Basis (zuivere e-learning cursus als voorbereiding op het VCA examen)
 • Asbest sporadische handelingen (e-learning)
 • Asbest eenvoudige handelingen (e-learing)
 • Heftruckbestuurder Basis (blended learning)
 • Veilig gebruik hoogwerker (blended learning)
 • Veilig gebruik van de rolbrug (blended learning)
 • Opleidingen op maat (voor grotere bedrijven)